ҰБТ 2016 | КӨМЕК | ЖАУАП | ТЕСТ | ЕНТ 2016
27.12.2015 в 11:02

Биологияяяя

Биологияяяя

1127 Шешесі гомозиготалы ІІ топ, əкесі ІV топ. Ұрпақтарының қан топтары болады ІІ,ІІІ, ІV
1128 Г.Мендельдің бірінші заңы Біркелкілік
1129 Г.Мендельдің екінші заңы Белгінің ажырауы
1130 Г.Мендельдің үшінші заңы Тəуелсіз тұқым қуалау
1131 Бір-бірінен көп белгілерінде айырмашылығы бар дараларды будандастыру
1132 Адамның жеке дамуы барысында тұқым қуалайтын өзгерістердің бар-жоғын анықтайтын əдіс Онтогенетикалық
1133 Тіршілікке тəн бастапқы ең қарапайым деңгей Молекулалық-генетикалық
1134 Жер тарихының алғашқы кезеңінде тек химиялық эволюция жүріп отырғандығы туралы болжам жасаған
1135 Тіршіліктің алғаш рет қарапайым эволюциялық өзгерістер байқалатын деңгейі Популяциялық-түрлік
1136 Тіршіліктің ғаламдық деңгейі Биосфералық
1137 Сыртында жұқа су қабықшасы бар жоғары молекулалы жиынтық
1138 «Тіршілік» деген ұғымға алғаш рет анықтама берген ғалым Ф. Энгельс
1139 Тіршіліктің жасушалар мен жасушааралық заттардан тұратын деңгейі
1140 Белгілердің тұқым қуалау заңдылықтарын жəне олардың өзгергіштіктерін зерттейтін ғылым Генетика
1141 Генетиканың негізін салушы Г.Мендель
1142 Хромосомалық теорияны жарыққа шығарды Т.Морган
1143 Генотип жəне фенотип ұғымдарын қалыптастырды В.Иогансен
1144 Шешесі гомозиготалы ІІ топ, əкесі ІV топ. Ұрпақтарының қан топтары болады ІІ,ІІІ, ІV
1145 Г.Мендельдің бірінші заңы Біркелкілік
1146 Г.Мендельдің екінші заңы Белгінің ажырауы
1147 Г.Мендельдің үшінші заңы Тəуелсіз тұқым қуалау
1148 Бір-бірінен көп белгілерінде айырмашылығы бар дараларды будандастыру Полигибридті
1149 Адамның жеке дамуы барысында тұқым қуалайтын өзгерістердің бар-жоғын анықтайтын əдіс Онтогенетикалық
1150 Тіршілікке тəн бастапқы ең қарапайым деңгей Молекулалық-генетикалық
1151 Жер тарихының алғашқы кезеңінде тек химиялық эволюция жүріп отырғандығы туралы болжам жасаған
1152 Тіршіліктің алғаш рет қарапайым эволюциялық өзгерістер байқалатын деңгейі Популяциялық-түрлік
1153 Тіршіліктің ғаламдық деңгейі Биосфералық
1154 Сыртында жұқа су қабықшасы бар жоғары молекулалы жиынтық
1155 «Тіршілік» деген ұғымға алғаш рет анықтама берген ғалым Ф. Энгельс
1156 Тіршіліктің жасушалар мен жасушааралық заттардан тұратын деңгейі
1157 Алғашқы тұтас эволюциялық теория жасаған ең көрнекті трансформист
1158 Қосарлы атаутізімді ғылымға енгізген ғалым К.Линней
1159 Эволюциялық ілімнің негізін салған ғалым Ч.Дарвин
1160 «Зоология философиясы»атты еңбек жазған ғалым Ж.Б.Ламарк
1161 «Табиғи жүйе» жəне «ботаника философиясы еңбектерінің авторы
1162 Бəрі кеңістікте тіршілік етіп ,бір-бірімен еркін шағылысып ұрпақ беретін,генетикалық жүйе құрап ,бір түрге жататын даралар жиынтығы Популяция 1163 Қолдан сұрыптау кезінде Жаңа іріктемелер шығарылады
1164 Табиғи сұрыпталу кезінде Жаңа түрлер пайда болады
1165 Бір түр мен екінші түрдің арасындағы күрес Түраралық
1166 Микроэволюцияның нəтижесі Түр түзілу
1167 Ашық жерде тіршілік ететін организмдердің жауынан қорғануы үшін қажетті бейімделушілік Бүркеніш рең
1168 Жауыннан қорғану үшін айбар шегіп құтылу тəсілі Қауіп төндіруші рең
1169 Əр түрдің нақты алып жатқан орнын анықтайтын критерий Экологиялық
1170 Бір түрдің зат алмасу,көбею,тітіркену ұқсастығын сипаттайтын критерий
1171 Бір түр мен екінші түр дараларының бір-бірімен шағылыспайтынын көрсететін критерий Генетикалық
1172 Тірі организмдердің қазба қалдықтарын зерттейтін ғылым Палеонтология
1173 Ірі жүйелік топтардың (тип, класс, отряд) қалыптасу процесі Макроэволюция
1174 Биогенетикалық заңның авторы Ф.Мюллер мен Э.Геккель
1175 Тұяқты жануарлардың тарихын зерттеген ғалым В.О.Ковалевский
1176 Организімдердің жалпы құрылым деңгейін күрделендіріп, жоғары сатыға көтеру Ароморфоз
1177 Организмдердің жеке бейімделушілігің арттырады, бірақ организмнің құрылым деңгейінде ешқандай өзгеріс болмай сол қалпында сақталады
1178 Даралардың құрылым деңгейін төмендетіп, биологиялық регреске əкеледі
1179 Дегенерацияның нəтижесі Құрттардың сезім мүшелері жойылуы
1180 Аналогтық мүшелер Көбелек пен құстың қанаттары
1181 Гомологиялық мүшелер Жарғанаттың қанаты мен тышқанның алдынғы аяғы
1182 Ежелгі заманның атауы Архей
1183 Теңіз ішекқуыстылары, буылтық құрттар, ұлулардың басым көпшілігі дамыған заман Протерозой
1184 Силур, девон кезеңдері жататын заман Палеозой
1185 Нағыз тірі қазба деп аталатын жануар Гаттерия
1186 Алғашқы құс – археоптерикстің шыққан кезеңі Юра
1187 Адамдардың пайда болу кезеңі Антропоген
1188 Осы күнгі биосфераның түзілу кезеңі Антропоген
1189 Адамның шығу тегін, тарихи даму кезеңдерін зерттейтін ғылым саласы
1190 Ежелгі адамдардың ғылыми атауы Архантроп
1191 Қаңқа қалдығы Ява аралынан табылған ежелгі адамдар тобы Питекантроп
1192 Қаңқа қалдығы 1937 жылы Пекин маңындағы үңгірлерде табылған
1193 Рудимент – Соқырішек
1194 Атавизм - Түкті адам
1195 25-14 млн жыл бұрын тіршілік еткен, ең алғашқы адамдардың арғы тегі
1196 Негроидтік нəсілдердің белгілері Мұрыны жалпақ, еріндері қалың
1197 Еуропеоидтік нəсілдердің белгілері Бет пішіні сопақша, қыр мұрынды
1198 Монголоидтік нəсілдердің белгілері Жалпақ бетті, көздері қысықтау
1199 Тірі организмдер биологиясын, оның тіршілік ортасындағы өзгерістерін, адамның іс-əрекетімен байланыстырып зерттейтін экология саласы Биоэкология 1200 Барлық табиғаттағы өзгерістерді, оның даму заңдылықтарын биосфера деңгейінде ең жоғары жүйе ретінде қарастырылады Биосфера
1201 Жеке организмдердің тіршілігін табиғи ортамен байланыстырып зерттейтін Аутэкология
1202 Популяция, бірлестіктер мен экожүйелер арасындағы қарым-қатынастар жиынтығын зерттейтін Синэкология
1203 Адамның табиғатқа көзқарасының, білімінің жəне дағдысының жиынтығы Экологиялық саналылық
1204 Экологиялық білімді игере отырып, табиғат қорларын тиімді пайдалануға жол ашу Экологиядық сауаттылық
1205 Табиғатта адамның өзін-өзі ұстай білуі, мінез-құлық дағдыларын қатаң сақтауы Экологиялық этика
1206 Ылғал тапшы аймақтарда өсетін өсімдіктер Ксерофиттер
1207 Ылғалы мол жерде өсетін өсімдік Гигрофиттер
1208 Төменгі бөлігі суда болатын, грунтқа бекініп өсетін су өсімдіктер
1209 Бейорганикалық заттардан органикалық зат құраушылар Продуценттер
1210 Органикалық заттарды бейорганикалық заттарға айналдыратын гетеротрофті организм Саңырауқұлақ
1211 Бірінші реттік консументтер Қоян
1212 Екінші реттік консумент Қасқыр
1213 Автотрофты организм Балдыр
1214 Жер ғаламшарының белсенді тіршілгі бар аймағын қамтитын қабық
1215 Мұхиттарда су түбіне бір затқа бекініп немесе жорғалап жүріп тіршілік ететін организмдер Бентос
1216 Биосфера туралы ілімнің негізін салған ғалым В.И. Вернадский
1217 Топырақтану ғылымының негізін салған В.В. Докучаев
1218 Биосфераның жаңа сапалық деңгейі Ноосфера
12-18 рет.
1219 1665 жылы алғаш рет өсімдік қабығының жұқа кесіндісін микроскоппен көрген Роберт Гук
1220 Тірі ағзаның ортақ белгісі Денесі жасушадан тұрады
1221 Жасушаға белгілі пішін жəне мықтылық қасиет береді Қабықша
1222 Жұмыртқаның ақуызына ұқсас мөлдір, желім тəрізді созылмалы қоймалжың тірі зат Цитоплазма

#биология@ybt125
#информация@ybt125


Эта статья была автоматически добавлена из сообщества ҰБТ 2016 | КӨМЕК | ЖАУАП | ТЕСТ | ЕНТ 2016

Популярное